Алум. дограма и окачена фасада за „Кордеел-България“ ЕАД, с. Григорево, общ. Елин Пелин

Завод за електродвигатели и падащи платформи, с. Григорево, общ. Елин Пелин

Алум. дограма REYNAERS Eco System

Окачени фасади REYNAERS CW50 Fu