Изложбен салон на Ferrari – Франкфурт на Майн, Германия