Хотел МОКСИ – Берлин Остбанхоф, Германия

Възложител: ИМЕТААЛ ИНДУСТРИБАУ

Обшивка ALUCOIL