Хотел МОКСИ – Ешборн, Германия

Възложител: ИМЕТААЛ ИНДУСТРИБАУ

Обшивка ALUCOIL