Хотел МОКСИ – Мюнхен, Германия

Възложител: ИМЕТААЛ ИНДУСТРИБАУ


Обшивка ALUCOIL


Moxy Munich