ALUMIL M6 Solar

Продуктова линия за стандартни окачени фасади.Тази серия е пусната след класическите окачени фасади и е развита в три основни направления:

 • По-добра изолация;
 • Поставен е акцент върху лесното производство;
 • Идеална е за отводняване.


ALUMIL M6 Solar

Основни характеристики:

 • 55 мм ширина на хоризонталните и вертикалните елементи;
 • Възможно е използването на стъклопакети с ширина от 24 до 50мм;
 • Широк набор от капачки и вертикални профили, които предлагат раз-
  нообразие на изградените фасади, включващи декоративни капачки
  от алуминий или неръждаема стомана;
 • За изграждането не е необходимо специално механично оборудване;
 • Широк набор от приложения – от стандартни прави конструкции, до
  сложни и наклонени и атриумни конструкции (в комбинация с атриум-
  ната система M10800);
 • Напречно сечение за покриване на голямомащабни решетки;
 • Отваряемите прозорци могат да бъдат вградени, за да лежат в съ-
  щата равнина като останалата част от конструкцията, възможно е
  и приложението на типове врати и прозорци от серията M11000;
 • Сертифицирана от института IFT ROSENHEIM и класифицир ана
  в най-високата категория при всички проведени тестове ,
  Uf = 1,5 W/M2K.


ALUMIL M6 Solar