Audi-Skoda – Швайнфурт, Германия

Описание на проекта

Изложбен салон на Audi-Skoda – Швайнфурт, Германия.

Категория