SCHUCO AWS 75. SI

Основни характеристики:

Висококачествена топлоизолация при строителна ширина 75 мм: коефициент на топлопреминаване Uf от 1,4 W/m2K (при видима ширина 117 мм) – съпоставим с този при дървени или пластмасови прозорци
Голяма зона на термопрекъсване чрез изолатори с вложки от пяна
Висока топлоизолация на фалца на стъклото чрез клин от пяна
Съвместимост с програмата за врати на Schüco