Хотел МОКСИ – Мюнхен, Германия

Възложител: ИМЕТААЛ ИНДУСТРИБАУ

Обшивка ALUCOIL