ЗА НАС

“МУХАРСКИ” ООД е създадена през месец май 2003г. като фирма занимаваща се с производство, доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма, окачени фасади и обшивки от композитни материали. Фирмата се представлява и управлява от Георги Георгиев Мухарски.

От създаването си до момента “МУХАРСКИ” ООД успя да изгради производствена база, оборудвана с най-нови технологии, което дава широка гама от възможности и високо качество на произвежданите продукти. Фирмата се утвърди като коректен към клиенти и доставчици партньор, ползва се с добро име и уважение в тази сфера на дейност.

От м. декември 2006г. “МУХАРСКИ” ООД се помещава в новопостроената си собствена офис и производствена сграда в гр. София.

През ноември 2006г. фирмата инсталира и работи с едно от най – модерното за момента в страната оборудване за обработка на алуминиеви профили /двуглав циркуляр и 7-метров автоматичен обработващ център със CNC-управление/.

През юни 2008г. инсталира нова технология за обработка на композитни панели – софтуер PANEL Builder и CNC рутер система, чрез която се оптимизира проектирането, повишава се капацитета на производството и коренно се променя обработването чрез прецизност и бързина на работа.

“МУХАРСКИ” ООД е вписана в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ и е сертифицирана по следните стандарти:

  • ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството,
  • ISO 14001:2015 – системи за управление на околната среда,
  • ISO 45001:2018 – системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

МУХАРСКИ ДНЕС

ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ