SCHUCO AWS 65

Прозоречната система AWS 65 със стандартен контур посредством нисък мултифункционален праг свисочина от 20 мм осигурява комфорт и възможност за ползване от възрастни и хора в неравностойно положение, което я прави подходяща при изграждането на болнични заведения.

Основни характеристики:

Подобрен коефициент на топлопреминаване при строителна широчина 65 мм
Голяма зона на термопрекъсване чрез изолатори
Тесни видими широчини на профилите от 67 мм
Невидими стъклодържатели
Богат асортимент профили с пфостени до 44 мм видима широчина, летящи делители и шпроси
Каси за вграждане във фасада за различни дебелини на стъклопакета