SCHUCO AWS 70

Висококачествена прозоречна система с многобройни вариантни решения.

Основни характеристики:

Отлична топлоизолация при строителна широчина 70 мм с коефициент на топлопреминаване на рамката Uf от 1,7 m2K (при видима ширина 117 мм)
Голяма зона на термопреминаване чрез изолатори с вложки от пяна
Опция за каса и крило в едва равнина и отваряне по вертикална и хоризонтална ос посредтвом манивела за тежки и големи елементи
Съвместимост с програмата за врати на Schüco
Невидими стъклодържатели
Богат асортимент профили с пфостени до 44 мм видима широчина, летящи делители и шпроси
Каси за вграждане във фасада за различни дебелини на стъклопакета