SCHUCO AWS 75 BS. HI

Основни характеристики:

Много добра топлоизолация при строителна ширина 75 мм: коефициент на топлопреминаване Uf от 2,0 W/m2K (при видима ширина 67 мм)
Невидими стъклодържатели
Тесни видими широчини на профилите от 67 мм
Голяма зона на термопрекъсване чрез изолатори с вложки от пяна
Оптимизирани коекструдирани средни уплътнения
Богат асортимент профили с пфостени до 44 мм видима широчина, летящи делители и шпроси