Schuco FW 50+ SG / FW 60+ SG

Едроплощни структурни фасади с внушителна оптика могат да бъдат изпълнени безпроблемно със система FW 50+SG/ FW 60+SG. Тази система намира приложение и поставя естетични акценти и при по-малки фасадни конструкции. Хомогенният и вид се постига чрез видими единствено отвътре профили. Отвън виждаме само остъклени полета, разделени от тесни, сухи фуги.

Структурно остъкляване

Дали като термично отделени фасадни системи с хомогенно интегрирани в конструкцията отвън и отвътре невидими отваряеми елементи и неподвижни стъклени полета или като разширено приложение на утвърдилите с пфостен-ригел системи на Schüco FW50+ и FW60+ само с видими профили отвътре и стилни тесни външни фуги – със структурните фасади на Schüco могат да бъдат изпълнени особено стойностни решения с абсолютно хомогенен фасаден дизайн.

Системите предлагат многообразни решения както за едроплощни така и малоформатни конструкции. Иновативно поколение обков с особено добре съгласуван асортимент дава възможност за вграждане на отваряеми крила с големи тегла, дори в комбинация със скрити мотори за задвижване. За допълнителна сигурност и комфорт се предлага специално разработен безстепеннен ограничител за отваряеми части „тип клапа”, който осигурява на прозореца при променливо натоварване от вятър безстепенно и сигурно отваряне при различен ъгъл.