Alumil M6 Solar

Продуктова линия за стандартни окачени фасади.Тази серия е пусната след класическите окачени фасади и е развита в три основни направления:
По-добра изолация;
Поставен е акцент върху лесното производство;
Идеална е за отводняване.

Основни характеристики:
55 мм ширина на хоризонталните и вертикалните елементи;
Възможно е използването на стъклопакети с ширина от 24 до 50мм;
Широк набор от капачки и вертикални профили, които предлагат раз-
нообразие на изградените фасади, включващи декоративни капачки
от алуминий или неръждаема стомана;
За изграждането не е необходимо специално механично оборудване;
Широк набор от приложения – от стандартни прави конструкции, до
сложни и наклонени и атриумни конструкции (в комбинация с атриум-
ната система M10800);
Напречно сечение за покриване на голямомащабни решетки;
Отваряемите прозорци могат да бъдат вградени, за да лежат в съ-
щата равнина като останалата част от конструкцията, възможно е
и приложението на типове врати и прозорци от серията M11000;
Сертифицирана от института IFT ROSENHEIM и класифицир ана
в най-високата категория при всички проведени тестове ,
Uf = 1,5 W/M2K.