Schuco SFC 85

Новата термоизолирана фасадна система Schüco SFC 85 (Stick Frame Construction) като структурна фасада дава възможност за високостойностни архитектурни решения. Посредством интегриране на отваряеми елементи в носещата конструкция се постига идентична, отвън и отвътре, визия при отваряемите и неотваряемите полета. Изпитаното системно решение с три варианта на остъкляване, както и с новото поколение обков, предоставят възможност за многовариантно оформление на фасадата отвън.

Основни характеристики:

Изцяло интегрирани структурни отваряеми елементи в носещата конструкция в комбинация със скрит електрически механизъм за отваряне;
Идентична оптика за полетата на отваряемите и неотваряеми елементи, отвън и отвътре, посредством новоразработени изолатори;
Видима ширина на профилите 85 mm
Три варианта на остъкляване за разнообразно оформление на фасадата;
Ново поколение обков, позволяващ максимално тегло: при отваряемите елементи до 250кг. и 300 кг. при фиксираните полета;
Ограничител за безстепенно застопоряване на отваряемостта при ръчноотваряем елемент тип-клапа

Типове остъкляване

В рамките на системата Schüco SFC 85 са възможни три типа остъкляване: стъклопакет с разминаване на външното съкло (с отстъп); стандартен стъклопакет със силиконова фуга и стандартен стъклопакет с разположени външни стъклодържатели. Всички варианти отговарят на различните международни строителни изисквания, както и на строго специфичните норми за отделните страни.

Докато различните варианти на стъклопакет позволяват перфектното изпълнение на структурно остъкляване, то вариантът със стъклодържатели осигурява допълнителна опция за системата – осъществяване на фасада с рамкова оптика.

Ново поколение обков

За интегрираните отваряеми елементи на фасадната система Schüco SFC 85 е разработено ново поколение обков, чийто асортимент отговаря и на най-високите изисквания на съвременната архитектура.

Седем ножици за прозорци тип клапа и два различни типа обков за отваряне с паралелно изнасяне на крилото са на разположение при крила с максимално допустимо тегло до 250 кг.

Ново: Ограничител за отваряне на прозоречен елемент тип клапа. Ограничителят застопорява сигурно и безстепенно прозореца във всеки желан ъгъл на отваряне– дори и при променливо ветрово натоварване (натиск и засмукване).