Schuco UCC 65

Елементни фасади

Дори изключителните архитектурни проекти с висококачествени строителни материали по правило подлежат на икономическо планиране и производство. Затова Schüco разработи гъвкави елементни фасади, които се основават на цялостно изпитан модулен принцип и системно решение, което съдържа всички необходими компоненти за производство и монтаж. В зависимост от проекта с тях могат да се изпълнят топлоизолирани елементни фасади с рамкова или структурна оптика. Това е възможно да бъде реализирано с голяма икономическа рентабилност и благодарение на висока степен на предварителна заготовка и възможности за атрактивен дизайн. Гъвкавата съвместимост на модулните елементи е предпоставка и за оптималното напасване към специфичните изисквания за обекта.

Всички системни компоненти, включително детайлите за производство и монтаж, са тествани от реномирани институти по отношение на оптимираната функционалност, както и за намаляване на проектантската и конструкторска работа.

Елементните фасади на Schüco предлагат изпитани системни решения за обектовия бизнес, като обединяват по един идеален начин в себе си икономичност, функционалност и дизайн.

Елементните фасади предлагат значителни предимства, изразяващи се във възможността за по-високо качество и значително редуциране на общите разходи при по-кратки срокове на изпълнение. Този тип фасади позволява висока степен на цялостна изработка на елементите в цеха на изпълнителя, включително остъкляване и вграждане на панели и отваряеми елементи. Отпада необходимостта от строително скеле на сградата, като на обекта се изпълнява единствено окачването на елементите, чиито параметри могат да надхвърлят тегла от 400 кг и размери 2500 х 3500 mm.

Предимства на елементната фасада:

Съкратени срокове за монтаж;
Подобрено качество на изработка;
По-добра възможност за спазване на договорените срокове поради намалена зависимост от атмосферни влияния;
По-ранно изграждане на интериора чрез монтаж по етажи;
По-бързо и лесно завършване на обекта.

Schüco UCC 65 SG

Schüco UCC 65 SG (Unitized Customized Construction) е варираща, ефективна модулна система, с която могат да бъдат реализирани елементни фасади с хомогенна оптика. Системата осигурява отвътре тесни видими ширини до 65 mm., като основната ú разлика спрямо специалните конструктивни решения е в изпитаните компоненти от реномирани институти. Всички други детайли около тези компоненти могат да бъдат съобразени оптимално с проекта.

Schüco USC 65 – Цялостното системно решение

Schüco USC 65 е широкообхватно и цялостно изпитано системно решение, което обхваща всички необходими компоненти за заготовка и монтаж на елементна фасада.

Основни характеристики:

Еднакви ширини на видимата част на профилите по цялата рамка на фасадата – до 65 mm;
Висока степен на уплътненост благодарение на изпитана 3-камерна система и принцип на отводняване чрез препокриване;
Отлични параметри на конструкцията гарантирани от независими изпитвателни институции;
Uf – стойности до 1,75 W/m²K;
e-connect: свързващо звено за производствено положените връзки за електрическите компоненти, включително скритото, сигурно и рационално електрическо окабеляване в елемента.

По отношение на архитектурния дизайн системата предлага интересни варианти: елементна фасада с рамкова оптика и многовариантна програма от стъклодържатели.